НСАУ

Національна спілка архітекторів України

Архітектурні конкурси НСАУ – можливості для архітекторів.

Спілка архітекторів – учасник міжнародної виставки.

Основна мета діяльності Спілки:

розвиток архітектури України, створення умов для міжнародної співпраці архітекторів, сприяння збереженню історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України.

Основними завданнями Спілки є:

  • вільний розвиток і конкуренція творчих напрямків і шкіл в архітектурі України, вдосконалення творчої майстерності кожного члена Спілки;
  • захист авторських прав архітекторів, професійних, соціально-економічних інтересів членів Спілки, сприяння постійному поліпшенню умов праці і життя архітекторів;
  • збереження історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України;
  • культурний розвиток і естетичне виховання населення;
  • розвиток міжнародної співпраці архітекторів;
  • сприяння розробці фундаментальних і прикладних архітектурних та містобудівних досліджень;
  • сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти;
  • сприяння захисту авторських прав архітекторів.

www.nsau.org

 

Львівська обласна організація НСАУ

Львівська організація Національної спілки архітекторів України є місцевим творчим осередком Національної спілки архітекторів України (НСАУ) – незалежна місцева громадська творча неприбуткова організація, яка має фіксоване членство і об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів області.

http://zuap.org/lvivska-oblasna-organizaciya-nsau